ŽEMAIČIŲ BLAIVYSTĖS SĄJŪDIS

Edukacijos

Dalyvių amžius: 4–12 klasių moksleiviai, suaugusieji.

Tikslas: Supažindinti dalyvius su vyskupo M. Valančiaus inicijuotu Blaivybės sąjūdžiu, jo mąstu, reikšme ir pasekmėmis Lietuvos žmonėms, propaguoti šviesų gyvenimą be žalingų įpročių.

Trumpas užsiėmimo aprašymas:
Programa vedama ekspozicijoje, kur pristatoma muziejaus ir J. Eidėjienės autorinė paroda „Vysk. M. Valančiaus Blaivystės sąjūdis“, skaitomos ištraukos iš vysk. M. Valančiaus ganytojiškų laiškų, skirtų blaivybei, komentuojamas Blaivystės sąjūdžio kontekstas (aplinkybės, talkininkai, tęstinumas), pristatoma sąjūdžio laiko blaivybės literatūra, ikonografija, folkloras. Lankytojai gali įsigyti 1858 m. Blaivybės medalikėlio replikatą (kopiją).

Trukmė: 45 min.
Edukacinių užsiėmimų ir ekskursijų kainas Žemaičių muziejuje „Alka“ rasite čia.

Atsiliepimai

Komentuoti