VšĮ Žemaitijos turizmo informacijos centras

Autorinė ekskursija „Dievybės ir Žmonės“

Ekskursijos

Legenda sako, kad žemaičių protėviai gyveno aukščiausiame kalne ant svieto.
Kartą dievas supykęs ant visos žmonių giminės nušlavė nuo žemės paviršiaus visą svietą, tik paliko
keletą gerųjų žmonių ir po dvejetą nei gerų nei blogų. Iš jų padermės išaugo graži mergelė, vėliau
patapusi dabartinių žemaičių motina dievybe Žiamaite. Ji parodžiusi vietą, kur naujoje žemėje
žemaičiams apsigyventi.
Koks gyvenimas tarpe dievybių ir žmonių klostėsi nuo amžių? Ką garbino protėviai ir kokios jėgos
saugojo ir globojo, barė ir prižiūrėjo sąžinę? Koks dvasinis protėvių palikimas išlikęs iki šių dienų ir
kuo tikime bei ką jaučiame šiandien?
Mitai, pasakos, legendos ir neišgalvotas gyvenimas laukia Jūsų ekskursijoje “Dievybės ir Žmonės”.
Susitikime.

Pradžia: Pakapių k. Viešvėnų sen. Telšių r.
Pabaiga: Šatrijos kalnas.
Su savimi turėti: akmenuką, vandens gertuvę ir savo asmeninį puodelį, ryšulėlį malkų.

Atsiliepimai

Komentuoti