VšĮ Žemaitijos turizmo informacijos centras

Autorinė ekskursija „Švietimas Telšiuose 1918 - 1940 m. arba nuo Vydūno iki Mačernio“

Ekskursijos

1918 – 1940 metai – išskirtinis, netgi galima sakyti, unikalus laikotarpis Telšių švietimo istorijoje. Būtent tada Telšiai tampa pagrindiniu Žemaitijos švietimo centru – čia susiformavo nepaprastai įdomi, įvairiapusė ir netgi daugiatautė mokymo įstaigų sistema. Kai kurios Telšiuose veikusiosšvietimo įstaigos buvo gerai žinomos ne tik Žemaitijoje, bet ir visoje Lietuvoje. O Telšių rabinų aukštoji mokykla buvo svarbi po visą pasaulį išsisklaidžiusiai žydų bendruomenei.

Ekskursijos metu sustosime prie to laikotarpio žinomiausių švietimo įstaigų pastatų, prisiminsime šių įstaigų steigėjus, čia dirbusius žmones, mokinius bei studentus. Malonu, kad tokie žmonės, kaip rašytojas, filosofas, visuomenės veikėjas Vydūnas, istorikas Zenonas Ivinskis, kalbininkas Antanas Salys, poetas Pranas Genys, istorijos profesorius Bronius Dundulis, pedagogikos profesorius Leonas Jovaiša ir daugelis kitų Lietuvai nusipelniusių žmonių tarpukariu dirbo arba mokėsi Telšiuose ir formavo miesto intelektualinį veidą. Tarp to meto savitų ir ryškių asmenybių buvo ir poetas Vytautas Mačernis, kuris kaip asmenybė susiformavo būtent besimokydamas Telšių vyskupo Valančiaus vardo gimnazijoje. Čia pradėjo taip pat ir savo kūrybinę veiklą.

Ekskursijos trukmė - 2 val., kaina - 50 Eur. Dalyvių skaičius – iki 30 žmonių.

Autorinę ekskursiją galima užsisakyti Žemaitijos turizmo informacijos centre (tel. 861863448 arba el. p. turizmocentras@telsiai.lt)

Atsiliepimai

Komentuoti