VšĮ Žemaitijos turizmo informacijos centras

Paminklas Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės partizanų, jų ryšininkų ir rėmėjų atminimui

Istorija

Kontaktai

Luokės miestelio v. dalis

Paminklas šioje vietoje buvusiose žvyrduobėse užkastų 1946-1950 m. Luokės apylinkėse žuvusių ir Luokės vls. „stribų“ būstinėje nužudytų suimtų Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės partizanų, jų ryšininkų ir rėmėjų atminimui.

Atidengtas 2005 m. rugsėjo 11 d. Genovaitės, Elenos ir Jono Vasiliauskų rūpesčiu.

Foto A. Beresnevičius, 2005 m.
Šaltinis genocid.lt

Atsiliepimai

Komentuoti