VšĮ Žemaitijos turizmo informacijos centras

Paminklas partizanui Pranciškui Bubeliui-Beržui ir tremtyje mirusiam jo tėvui Pranui Bubeliui atminti

Istorija

Kontaktai

Adresas:

Kryžius šioje vietoje buvusioje sodyboje gyvenusių sodybos šeimininko Prano Bubelio, mirusio 1948 m. lapkričio 20 d. tremtyje Krasnojarsko kr. Ilanskio r., ir jo sūnaus Žemaičių apygardos Alkos rinktinės partizano Pranciškaus Bubelio-Beržo, žuvusio 1947 m. birželio 13 d. Telšių aps. Alsėdžių vls. Eivydų k., atminimui.

Aut. Alfredas ir Romualdas Jonušai.

Atidengtas 1999 m. spalio 10 d. dukters ir sesers, buvusios Žemaičių apygardos Alkos rinktinės Lieplaukės būrio partizanės, politinės kalinės Onos Bubelytės-Čepauskienės-Liepsnos rūpesčiu.

Foto A. Beresnevičius, 2000 m.
Šaltinis genocid.lt

Atsiliepimai

Komentuoti