VšĮ Žemaitijos turizmo informacijos centras

Paminklas Kiškelevičių kaime žuvusiems partizanams

Istorija

Kontaktai

Adresas:

SMILGIŲ KAIMAS

Paminklinis akmuo 1947 m. gegužės 17 d. Telšių aps. Luokės vls. Kiškelviečių k. Antano Najulio sodyboje kautynėse su MGB vidaus kariuomenės 32-ojo šaulių pulko kareiviais ir MGB Luokės vls. poskyrio stribais žuvusių Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės vado pavaduotojo Stasio Beniulio-Senelio, Luokės kuopos vado Alfonso Kondroto-Barzdelės, partizanų Alfonso Mirono-Vaidilos, Domininko Paplausko-Jokšo (Joškio?) ir 1948 m. gegužės 31 d. kaimo gyventojo Povilo Andrijausko sodyboje įrengtame bunkeryje žuvusių Šatrijos rinktinės Varnių kuopos partizanų Vlado Andruškos-Sakalinio, Benediktos Andruškaitės, Petro Čiuteikio ir partizanų ryšininkės Zosės Valiulytės atminimui.

Atidengtas 2007 m. liepos 14 d. ūkininko Vytauto Kondroto, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos ir LPKTS Telšių skyriaus rūpesčiu.

Foto A. Beresnevičius, 2007 m.
Šaltinis genocid.lt

Atsiliepimai

Komentuoti