VšĮ Žemaitijos turizmo informacijos centras

Vilniaus dailės akademijos Telšių galerija

Galerijos veikla integruoja daugybę krypčių nuo parodinės veiklos iki tarptautinių plenerų ir atskirų reprezentavimo barų, susijusių su VDA Telšių fakultetu, Lietuvos dailininkų sąjunga, Danijos ir Geothe kultūros institutais, užsienio šalių ambasadomis.

VDA Telšių galerija yra vienintelė nekomercinė galerija mieste, kurios tikslas visuomenę supažindinti su akademijos  veikla ir skatinti meninį žingeidumą. Ji  funkcionuoja kaip mokomoji VDA Telšių fakulteto bazė. Čia vyksta kursinių darbų peržiūros, vieši bakalauro darbų gynimai bei diplomų teikimo ceremonijos. Kasmet čia organizuojama mokslo metų pradžios šventė.

2016m. atnaujintoje VDA Telšių galerijoje nuolat rengiamos vaizduojamojo ir taikomojo meno parodos, vykdomi meniniai projektai, plenerai, seminarai meninei bendruomenei bei plačiajai visuomenei. Tai aktyvus Telšių miesto ir aplinkinių rajonų bendruomenės kultūrinio ir meninio gyvenimo centras, kurio parodinėmis erdvėmis gali naudotis VDA dėstytojai, studentai, kviestiniai menininkai.

Nuolat vyksta bendradarbiavimas  su mokslo įstaigomis, palaikant informacinius kontaktus su gimnazijų dailės bei technologijų mokytojais, vaikų dailės mokyklomis. Moksleiviams rengiamos ekskursijos, susitikimai su menininkais, kita edukacinė veikla.

2015 m. prie VDA Telšių galerijos įsikūrė Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo centras. Čia vykdomi baldų restauravimo ir konservavimo tyrimai, mokymai, konferencijos.

Kontaktai

Telefono Nr.:
Darbo laikas:
II 12:00 — 16:00 III 12:00 — 16:00 IV 12:00 — 16:00 V 12:00 — 16:00 VI 12:00 — 16:00