VšĮ Žemaitijos turizmo informacijos centras

Telšių kultūros centras

Pramogos, Telšiai

Telšių rajono savivaldybės kultūros centro veikla – daugiaplanė ir įvairi. Įstaigos misija – ugdant ir lavinant skirtingo amžiaus bei poreikių vartotojus, teikti kokybiškas kultūrines paslaugas.

Telšių kultūros centre veikia 14 meno mėgėjų kolektyvų, kuriuose laisvalaikį leidžia ir meninius poreikius tenkina apie 400 vietos gyventojų. Įstaiga savarankiškai bei nuolat bendradarbiaudama su kitomis Telšių miesto ir rajono biudžetinėmis įstaigomis ir verslo sektoriumi, per metus vidutiniškai suorganizuoja apie 300 įvairių renginių: koncertų, minėjimų, spektaklių, parodų, edukacinių užsiėmimų, seminarų, kino filmų vakarų, išvykų ir kt.

Kultūros centras, dirbdamas kūrybingai ir novatoriškai, sudaro sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarina senąsias kultūros tradicijas, papročius, organizuoja mėgėjų meno mėgėjų, studijų, būrelių veiklą, pramoginius, edukacinius (švietėjiškus) ir kitus renginius, minėjimus, sudaro sąlygas profesionalaus meno sklaidai ir tenkina sociokultūrinius bendruomenės poreikius.

Telšiuose ypač jaučiamas kultūros pulsas. Ir turbūt neatsitiktinai, tad Telšių kultūros centras, įgyvendindamas šias funkcijas, sukaupė turtingą kultūros paslaugų teikimo vietos bendruomenės patirtį.

Įstaigos tikslas – nuolat ieškoti patrauklių ir įtaigių bendravimo su visuomene formų, ypatingą dėmesį skiriant bendruomenės narių kūrybinei saviraiškai reikšti, dvasiniam tobulėjimui skleisti, asmenybei ugdyti, kultūriniam skoniui lavinti.

Kasos darbo laikas:

I-V 11:00 –13:00 val. ir 16:00–18:00 val. Taip pat kasa dirba likus 1 val. iki renginio.

 

Atsiliepimai

Komentuoti