VšĮ Žemaitijos turizmo informacijos centras

Sakralinis maršrutas Telšių rajone

Parsisiųsti GPX
Trumpai apie maršrutą
Lengvas
66 km
6.5 val.
8
Maršruto danga
100% Asfaltas

Maršrutą sudaro aštuonios lankytinos vietos Varniuose (2), Telšiuose (4), Luokėje (1) bei Kęstaičiuose (1). Dauguma objektų yra katalikų bažnyčios ir kitos šventosios vietos. Į maršrutą taip pat patenka Žemaitijos kaimo muziejus Telšiuose.

  • Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios statinių kompleksas ir Lurdas šventoriuje (1914 m. vienas seniausių). Varnių mieste, dešiniajame Varnelės krante, stovinčiai Šv. aapaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčiai suteiktas kultūros vertybės statusas, tačiau pirmoji Varnių katedra iki šių dienų neišliko. Dar 1421 m. pradėtos statyti šventovės pėdsakų vėliau vykdant archeologinius tyrimus nerasta.
  • Šv. Aleksandro bažnyčia Varniuose. Medininkų vyskupijos, ilgainiui tapusios Žemaičių vyskupija, steigimo metais Varniuose jau stovėjo parapijinė bažnyčia. Toje pačioje vietoje, kur šiandien stovi naujasis Šv. Aleksandro bažnyčios pastatas, anksčiau stovėjo kita, Vytauto Didžiojo rūpesčiu pastatyta ir 1417 m. pašventinta Šv. Aleksandro bažnyčia, pavadinta pagal krikščioniškąjį Vytauto Didžiojo krikšto vardą.

  • Luokės Visų Šventųjų bažnyčios statinių kompleksas. Luokės miestelis pirmąkart istoriniuose šaltiniuose paminėtas pradėjus krikštyti žemaičius., Žemaičių krikšto ir Vytauto Didžiojo įsakyme nurodyta pastatyti Žemaitijoje 8 bažnyčias, iš kurių viena iškilo ir Luokėje. Nors per šešis amžius bažnyčia ne kartą remontuota ir perstatyta, ji iki šiol išlaiko liaudies architektūros formas.  

  • Rainių žudynių vietos ir koplyčios kompleksas. Rainių žudynėmis vadinamas 1941 m. naktį iš birželio 24-osios į birželio 25-ųjų sovietų karių įvykdytas 76 Telšių kalėjime kalintų politinių kalinių nužudymas. Kariai kalinius iš kalėjimo išgabeno naktį, žiauriai nukankino ir sušaudė nepateikę kaltinimų.

  • Gegužinių giesmės, mojavos (Žemaitijos kaimo ekspozicija). Gegužės mėnesį vyksta gegužinės pamaldos, dar vadinamos mojavomis, skirtos švč. Mergelei Marijai pagerbti. Jos giedamos ne vien bažnyčiose, bet ir tikinčiųjų namuose – kaimų ar miestelių žmonės gieda susirinkę po ūkio ar namų ruošos darbų.

     

  • Telšių bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių kompleksas. Telšių bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos sakralinių statinių kompleksas – vienas svarbiausių Žemaitijoje. Jis stovi šiaurinėje Masčio ežero pakrantėje, ant Insulos kalvos. Objektas pirmąkart iškilo XVII a., kompleksą sudaro pranciškonų bernardinų vienuolynas ir bažnyčia, 1926 m. virtusi katedra, kunigų seminarija, vyskupų rūmai, mokykla ir kiti statiniai.

  • Telšių Švč. Mergelės ėmimo į dangų bažnyčia. Telšių parapija įkurta 1536 m. Tais pačiais metais Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kunigaikščio Žygimanto Senojo įsakymu pastatyta ir Telšių Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia. 1612-aisiais joje įsteigta ir parapinė mokykla. Bažnyčia kelis kartus atstatyta bei perstatyta, šiuos laikus pasiekė tik 1619 m. nulietas bažnyčios varpas.

  • Kęstaičių kankinių vieta. 1883-iųjų metų lapkričio 22 d. Kęstaičių bažnyčioje įvyko ginkluotas konfliktas, nusinešęs tikinčiųjų gyvybių. Rusijos caro įsakymu bažnyčią nuspręsta uždaryti, tačiau tam nuožmiai priešinosi vietos tikinčiųjų bendruomenė. 

Atsiliepimai

Komentuoti

Išmanioji programėlė / Audio gidas

Tai - interaktyvi, naujoviška, šiuolaikinių technologijų sprendimais pagrįsta mokymosi ir kultūros pažinimo priemonė skirta Lietuvos ir užsienio lankytojams pažinti mūsų krašte esančius reikšmingus ir unikalius kultūros paveldo objektus bei žymius žmones