Žemaitijas tūrisma informācijas centrs

Sebas pilskalns

Pilskalni

Pilskalns (Pilalė) atrodas uz atsevišķa kalna Virvyčia kreisajā krastā. Vietne ir kvadrātveida, iegarena austrumu-rietumu virzienā, 60 un 35 m gari. Vidēja stāva, līdz 12 m augstas nogāzes.

Dienvidu un rietumu pakājē atrodas 6 hektāru pakājē esoša pakājē esoša apmetne. Pilskalna tuvumā, precīzāk - nepieslēgtajā Užstelģa rajonā, 2. tūkstošgades sākumā atrodas degoši kapi.

Pilskalna izpētes arheoloģiskie pētījumi 1964. gadā. izpilda Lietuvas Vēstures institūts.

Pilskalns datēts ar 1. tūkstošgadi - 13. gadsimtu. Tiek uzskatīts, ka pilskalns stāvēja 1253. gadā. 5. aprīlis Livonijas ordeņa un kuršu bīskapa Heinriha vēstule par kuršu dienvidu zemju sadalīšanu piemin kuršu pili Ząsūgala.

Atsauksmes

Komentēt