Algas

Darbinieku vidējā fiksētā mēneša izpeļņa pirms nodokļu nomaksas (eiro).

Amata nosaukums

Darbinieku skaits (amati)

2018. gads 2019. gads Q4
Režisors 1 - 1488,23
Kungs finansists 1 (0,5) 287 456,49
Administrators 2 727 824,83
Vadītājs 2 523 805,27
Strādnieks 1 448. lpp 713,38