Žemaitijas tūrisma informācijas centrs

Algas

Atvainojiet, informācija tiek papildināta

Darbinieku mēneša vidējā fiksētā izpeļņa pirms nodokļu nomaksas (eiro).

Amata nosaukums

Darbinieku skaits (amata vietas)

2020. gads 2021. gads