Žemaitijas tūrisma informācijas centrs

Telšiai ješiva

Vēsture

Kontakti

TESKI JESIVA

Ebreju rabīnu augstskola Telšos dibināta 1875. gadā. Pašreizējā ješivas ēka tika uzcelta 1910. gadā. Tas bija viens no slavenākajiem garīgajiem semināriem Austrumeiropā.valstīs. Šeit vienlaikus mācījās līdz 500 studentiem.

Starpkaru periodā netālu no Telšu ješivas darbojās Javnė, nozīmīgs ebreju garīgais un ebreju valodas centrs. Rabīnu skola izstrādāja unikālu “Telšu” mācīšanas koncepciju ješivā, kas kļuva par pamatu daudzu ortodoksālo ješivu mācīšanai Amerikas Savienotajās Valstīs. 1940. gads Pēc padomju okupācijas Lietuvā ješiva tika slēgta. šobrīd ješiva darbojas kā Žemaišu muzeja "Alka" izstāžu vienība un dažādu pasākumu telpa.

Atsauksmes

Komentēt