Žemaitijas tūrisma informācijas centrs

Telšiai ješiva

Muzeji

Kontakti

Darba stundas:
II 09:00 — 18:00
III 09:00 — 18:00
IV 09:00 — 18:00
V 09:00 — 18:00
VI 09:00 — 17:00
VII 10:00 — 15:00

Telšu Ješiva ir Žemaiču muzeja "Alka" filiāle, kas izveidota vēsturiskajā Telšu Ebreju augstskolā.

Tā ir muzeja telpa, kuras vīzija ir aizsargāt un aktualizēt ebreju kultūras mantojumu, veicināt sabiedrības dialogu un rosināt vēsturiskās pašapziņas veidošanos. Muzejā tiek izstāstītas holokaustu pārdzīvojušo Telšu ebreju atmiņas, Telšu ješivas un Telšu ebreju vēsture. Tiek prezentēts zemaišu muzejā "Alka" saglabātais maz saglabātais, bet ārkārtīgi nozīmīgais jūdaisma mantojums: sadzīves priekšmeti, reliģiskie priekšmeti, dokumentālie materiāli.

Telšu ješivas vēsture: tā tika dibināta 1875. gadā, tās panākumi ir saistīti ar rabīnu Elizjeru Gordonu. 1884. gadā kļuva par Telšu ješivas vadītāju, pirmo Lietuvā pielietojot modernas mācību metodes: skolēniem bija jākārto iestājeksāmeni, pēc kuriem viņi tika sadalīti grupās pēc zināšanu līmeņa. Līdz tam ješivas turpināja praksi beit midrashas (lūgšanu nami), kur katrs izvēlējās kādu Talmuda daļu, ko lasīt pēc saviem ieskatiem. Turpmāk studenti, kas sadalīti grupās, semestra garumā lasīja un analizēja vienu un to pašu Talmuda fragmentu. Telšu ješiva arī pieņēma pastāvīgu zināšanu pārbaudes procedūru, kas līdz tam nebija praktizēta citās ješivās. Īsā laikā Telšu Ješiva kļuva par vienu no nozīmīgākajiem ebreju izglītības centriem Austrumeiropā.

Kopš 19. gs II lpp. visā ebreju diasporā bija slaveni ne tikai Telšu, bet arī Kauņas (Viljampoles) un Panevēžas ješivu vārdi. Ebreji no visas pasaules ieradās mācīties šajos garīgajos rabīnu semināros, kas darbojas Lietuvā. Katra ješiva, kurai bija sava mācīšanas specifika jeb kā toreiz sauca "gars", veidoja unikālu Lietuvas ebreju ješivu tīklu. Visas trīs ješivas kara laikā tika atjaunotas Izraēlā un Amerikā, kur tās turpina savu darbību līdz šai dienai. Telšu ješiva 1942. gadā. ar tādu pašu nosaukumu tika atjaunota ASV, Klīvlendā, kur tiek turpināta Telšos izveidotā apmācības sistēma.

INFORMĀCIJA APMEKLĒTĀJIEM. Objekts ir pielāgots cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Atsauksmes

Komentēt