VšĮ Žemaitijos turizmo informacijos centras

Žydų kapinės

Istorija

Tiksli Telšių žydų kapinių įsteigimo data nežinoma, tačiau bendruomenės įsikūrimo laikotarpis dažniausiai sutampa ir su kapinių įkūrimu (XVIII a. pradžia). Šiandien Telšių žydų kapinės yra praradusios savo autentišką išvaizdą ir plotą. Kai jose buvo pradėti laidojimai, kapinės apėmė 2,17 ha. teritorijos. Dabar išlikusi kapinių dalis siekia 0,43 ha. 1987 m. didžioji žydų kapinių dalis likviduota, o jų teritorija paversta parku. Telšių žydų kapinėse buvo laidojami Telšių, Alsėdžių, Lauko Sodos, Lieplaukės, Nevarėnų, Tverų, Viešvėnų, Žarėnų bei kituose aplinkiniuose kaimuose ir dvaruose gyvenę žydai. 2018 m. projekto „Telšių žydų senosios kapinės — atmintis prieš užmarštį“ įgyvendinimo metu, sudarant išlikusių kapinių schemą, rasta 223 paminklai arba jų dalys ir nuolaužos. Identifikuoti 95. Seniausias išlikęs ir identifikuotas palaidojimas datuojamas 1842 m., vėliausias – 1965 m. Lietuvos valstybės istorijos archyve saugomos Telšių žydų bendruomenės 1854–1940 m. mirties metrikų knygos.
1995 m. Telšių žydų senosios kapinės įtrauktos į Lietuvos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, yra aukščiausio statuso – saugomos valstybės.

Atsiliepimai

Komentuoti