VšĮ Žemaitijos turizmo informacijos centras

Moteraičio piliakalnis

Piliakalniai

1,05 km į pietryčius nuo Pavandenės šv. Onos bažnyčios, 0,75 km į pietus nuo Glūdo ežero ir 0,3 km į rytus nuo Janapolės-Bubių kelio. Kalnas virš jūros lygio iškilęs 218,2 m. Jo viršuje yra 4 pakilimai, stovi medinis kryžius.

Žemaičių takoskyros kalvyno teritorijoje esantis ir gulinčią moterį primenantis piliakalnis, maždaug už 1,05 km nuo Pavandenės gyvenvietės. Virš jūros lygio iškilęs 218,2 m. Kalno viršūnėje – kryžius, šalia – Gludo (Bludo) ežeras, Janapolės – Bubių kelias.

Kalno viršuje – keturi pakilimai. Pietinė kalvos dalis – trimis metrais aukštesnė už šiaurinę. Iš tolo atrodo, kad tai moters galva. Kiti pakilimai sudaro poilsiui išsitiesusios moters kūno įvaizdį.

Anot padavimų, senovėje ant kalno moterys rinkdavosi į karą palydėti savo vyrus, o giliai po žeme buvusiuose rūsiuose krašto gynėjai slėpę nuo priešų moteris ir vaikus. Moteraičio piliakalnis, kaip ir greta esanti Sprūdės piliakalnis, Gludo ežeras, Sklepkalnis priskiriami baltų gynybos ir kulto centrui, Medininkų žemės gynybinei-politinei sistemai.

Moteraitis, anot prof. A. Butrimo, turėjo priklausyti ir Žemaičių žemės gynybinei-signalizacinei sistemai, kuri veikė tokia tvarka: Panemunės pilyse įsikūrę krašto gynėjai, sužinoję apie kraštą užpuolusį priešą, naktį sukurdavo laužus. Juos pastebėję greta esančių piliakalnių įgulų nariai taip pat šią žinią perduodavo toliau – taip informacija apie gręsiantį pavojų greitai pasiekdavo visas svarbiausias Žemaičių pilis.

Atsiliepimai

Komentuoti