VšĮ Žemaitijos turizmo informacijos centras

Kryžius 1949 m. rugsėjo 28 d. naktį nukautų partizanų atminimui

Istorija

Kryžius šioje vietoje įrengtame bunkeryje 1949 m. rugsėjo 28 d. naktį MGB Telšių aps. skyriaus karinės–čekistinės grupės vykdytos karinės operacijos metu nukautų Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės Luokės būrio vado Blažiejaus Vasiliausko-Blindos ir jo brolių partizanų Antano Felikso, Justino Blažiejaus-Jurgio, Vytauto Vaclovo-Vyturėlio Vasiliauskų atminimui.

Aut. Alfredas ir Romualdas Jonušai.
Atidengtas 2004 m. rugsėjo 18 d. sesers Genovaitės Vasiliauskaitės-Šniukštienės rūpesčiu.

Varnių girininkija, Biržuvėnų miškas. 1536 kvart. 11 sklypas

Foto A. Beresnevičius, 2004 m.
Šaltinis genocid.lt

Atsiliepimai

Komentuoti