VšĮ Žemaitijos turizmo informacijos centras

Dievo Krėslo miškas

Pažintiniai takai

Kontaktai

Adresas:

Telšių rajone, Dievo Krėslo miške 1949 m. gegužės 21 dienos rytą, iš Telšių atvykę MGB (TSRS Valstybės saugumo ministerija) daliniai užblokavo didelę dalį miško, kuriame slėpėsi partizanai. Manoma, kad priešas apie partizanų buvimo vietą buvo informuotas išdaviko. Mūšio metu žuvo septyni partizanai. Tame tarpe ir Šatrijos rinktinės vadas Aloyzas Mažutis - Šarūnas. Keturi partizanai pateko į nelaisvę, trys iš jų buvo sunkiai sužeisti. Iš apsupimo pavyko išsiveržti kuopos vadui Edmundui Rėkašiui - Lakūnui ir Steponui Rėkašiui - Dariui. 

Mūšio metu žuvusių partizanų užkasimo vietas, remiantis liudininkais ir KGB dokumentais, nustatė Telšiškiai broliai Alfredas ir Romualdas Jonušai.  

 

 1. Koplytėlė pušyje ir tipinis atminimo ženklas netoliese įrengtoje stovykloje ir bunkeryje 1949 m. gegužės 21 d. kautynėse su MGB vidaus kariuomenės 32-ojo šaulių pulko kareiviais žuvusių Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės rajono vado Aloyzo Mažučio-Šarūno, Žarėnų kuopos būrio vado pavaduotojo Raimundo Bijeikos-Kriukio ir partizanų Petro Bartkaus-Zuikio, Teodoros Bartkutės-Teosės, Irenos Belazaraitės-Žibuoklės, Juozo Greivio-Bielskio, Antano Parimskio-Malūnininko atminimui.

  Koplytėlės aut. Alfredas Jonušas. Atidengta 1997 m. gegužės 24 d. Alfredo ir Romualdo Jonušų rūpesčiu.

  Foto R. Trimonienė, 1999 m. Šaltinis genocid.lt

 2. Tipinio atminimo ženklo aut. dizaineris Romas Navickas. Atidengtas 1999 m. birželio 12 d. Alfredo Jonušo rūpesčiu.

  Foto R. Trimonienė, 1999 m. Šaltinis genocid.lt

 3. Atstatytas bunkeris, kuriame 1947-1948 m. gyveno ir dirbo Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės Operatyvinio skyriaus viršininkas Zigmas Tomkus, 1949 m. gegužės mėn. buvo apsistoję Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės partizanai.

  Atidengtas 1998 m. rugpjūčio 23 d. Alfredo ir Romualdo Jonušų rūpesčiu..

  Foto R. Trimonienė, 1999 m. Šaltinis genocid.lt

 4. Kryžius netoliese įrengtoje stovykloje ir bunkeryje 1949 m. gegužės 21 d. kautynėse su MGB vidaus kariuomenės 32-ojo šaulių pulko kareiviais žuvusių Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės rajono vado Aloyzo Mažučio-Šarūno, Žarėnų kuopos būrio vado pavaduotojo Raimundo Bijeikos-Kriukio ir partizanų Petro Bartkaus-Zuikio, Teodoros Bartkutės-Teosės, Irenos Belazaraitės-Žibuoklės, Juozo Greivio-Bielskio, Antano Parimskio-Malūnininko atminimui.

  Koplytėlės aut. Alfredas Jonušas. Atidengta 1997 m. gegužės 24 d. Alfredo ir Romualdo Jonušų rūpesčiu.

  Foto R. Trimonienė, 1999 m. Šaltinis genocid.lt

Bunkerio koordinatės: 55.905218, 22.160736.

Atsiliepimai

Komentuoti