VšĮ Žemaitijos turizmo informacijos centras

Partizanų kapas naujose Žarėnų kapinėse

Istorija

Antkapinis paminklas 1999 m. rugpjūčio 26 d. iš Ariškės miško perkeltų ir šioje vietoje palaidotų 1949 m. gegužės 21 d. Telšių aps. Žarėnų vls. Dievo Krėslo miške įrengtoje stovykloje kautynėse su MGB vidaus kariuomenės 32-ojo šaulių pulko kareiviais žuvusių Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės rajono vado Aloyzo Mažučio-Šarūno, Žarėnų kuopos būrio vado pavaduotojo Raimundo Bijeikos-Kriukio, partizanų Petro Bartkaus-Zuikio, Teodoros Bartkutės-Teosės, Irenos Belazaraitės-Žibuoklės, Juozo Greivio-Bielskio, Antano Parimskio-Malūnininko atminimui.

Aut. Romualdas Jonušas.
Atidengtas 1999 m. rugsėjo 18 d. Alfredo ir Romualdo Jonušų, Žarėnų seniūno Prano Lukošiaus ir LPKTS Telšių skyriaus pirmininkės Stefanijos Kryževičienės rūpesčiu.

Foto A. Beresnevičius, 2000 m.
Šaltinis genocid.lt

Atsiliepimai

Komentuoti