VšĮ Žemaitijos turizmo informacijos centras

Kryžius žuvusiems 1945 m. liepos 25 d. kautynėse su NKVD stribais

Istorija

Kontaktai

Adresas:

Kryžius 1945 m. liepos 25 d. kaimo gyventojų Mykolo Antanavičiaus ir Stepo Gužausko sodybose kautynėse su NKVD kariuomenės 130-ojo pasienio pulko kareiviais ir NKVD Varnių vls. poskyrio stribais žuvusių Vlado Montvydo būrio partizanų ir kaimo gyventojų atminimui.

Aut. Juozas Milašius.
Atidengtas 1998 m. birželio 27 d. Valės Gečaitės-Šneiderienės rūpesčiu.

Foto A. Beresnevičius, 1999 m.
Šaltinis genocid.lt

Atsiliepimai

Komentuoti