VšĮ Žemaitijos turizmo informacijos centras

Kryžius miške įrengtame bunkeryje 1952 m. lapkričio 4 d. žuvusių partizanų atminimui

Istorija

Kryžius miške įrengtame bunkeryje 1952 m. lapkričio 4 d. kautynėse su 120 MGB vidaus apsaugos būrio kareivių ir 30 MGB Varnių r. skyriaus stribų žuvusių Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės būrio vado Kazimiero Bagdono-Gluosnio ir partizanų, žmonos Uršulės Bagdonienės-Uošvelės, Jono Andrijausko-Zenio, Juozo Bumblausko atminimui.

Pastatytas sovietmečiu.

Pareškečių miškas. 1612 kvart. 12 sklypas

Foto J. Stonkus, 2009 m.
Šaltinis genocid.lt

Atsiliepimai

Komentuoti