VšĮ Žemaitijos turizmo informacijos centras

Koplytėlė buvusioje partizanų štabo vietoje

Istorija

Kontaktai

Koplytėlė šioje vietoje buvusioje sodyboje įrengtame bunkeryje 1944-1952 m. veikusio Žemaičių apygardos Alkos rinktinės Nevarėnų kuopos štabo, 1952 m. lapkričio 9 d. žuvusių Žemaičių apygardos būrio vado Prano Šiušės-Genio ir partizanės Barboros Montvydaitės-Vilkienės-Gegutės, suimtų partizano Vytauto Vismino-Ąžuoliuko, sodybos šeimininkės, partizanų ryšininkės Vandos Butaitės-Bandzevičienės, taip pat jos tėvų Zuzanos ir Vinco Butų atminimui.

Aut. skulptorius Osvaldas Neniškis.

Atidengtas 2001 m. birželio 16 d. Kazimiero Bandzevičiaus rūpesčiu.

Foto A. Beresnevičius, 2004 m.
Šaltinis genocid.lt

Atsiliepimai

Komentuoti