Lėlių paroda - konkursas „Skudurinė Onutė laiko kaitoje“

Parodos