Žemaitijas tūrisma informācijas centrs

Žemaiču diecēzes muzeja atklāšana

Citi pasākumi