Žemaitijas tūrisma informācijas centrs

Tikšanās ar prof. Dr. Alfrēds Bumblausks "TELSI GALVASPILSĒTAS IDEJA. PAST. TAGAD, NĀKOTNE."

Sanāksme