Žemaitijas tūrisma informācijas centrs

Tikšanās ar priesteri, dzejnieku BENu LĪRI un viņa grāmatas "IZDZEDĪTĀS DOMAS" prezentācija.

Sanāksme