Žemaitijas tūrisma informācijas centrs

"Stitch Diary 365" mākslinieces-fotogrāfes Vytautas Trijonytės izstāde "Homo (Sovieticus)".

Izstādes