Žemaitijas tūrisma informācijas centrs

Populārās klasikas "Tā ir mīlestība" teatralizēts koncerts

Koncerti