Žemaitijas tūrisma informācijas centrs

MARGARITAS KNEITAITES dzejas un gleznu izstādes "TEN" prezentācija-performance ar trīs sieviešu priekšnesumu.

Citi pasākumi