Žemaitijas tūrisma informācijas centrs

“Iztēlojoties pilsētu: 19. gs Zemes plāni un kartes"

Māksla