Žemaitijas tūrisma informācijas centrs

Emīlijas Zakarauskaitės fotogrāfiju personālizstāde "Laika palēnināšanas stratēģijas"

Izstādes